Nezařazené

Multi Level Marketing

By 11.2.2018No Comments

MLM fenomén nebo strašák?

Možná patříte mezi ty, kterým není úplně jasné, jak objektivně vyhodnotit pojem Multi-level marketing. Je možné, že s ním máte vlastní zkušenost – ať už dobrou nebo špatnou, nebo jste možná jen převzali hodnocení někoho z Vašeho okolí… Nebo snad vůbec netušíte, o co jde? Pojďme si říct pár základních charakteristik.

Existují 2 vyhraněné pohledy na toto specifické podnikání. Ten první ho odsuzuje, degraduje na vnucování předraženého zboží všem lidem v okolí MLM distributorů, zatímco ten druhý ho velebí jako nejzajímavější obchodní příležitost, jaká může vůbec člověka potkat. Kde je tedy pravda?

 

Aladin Capital multi level marketing a affiliate marketing

Multilevel marketing je moderní formou prodeje výrobků nebo služeb. MLM společnosti prodávají své výrobky členům své sítě, přičemž zákazníci jsou současně i prodejci výrobků. Nabízí je svým známým na základě dobrých zkušeností s těmito výrobky a tím si budují svou vlastní síť zákazníků. V MLM je cesta mezi výrobcem a spotřebitelem kratší, poplatky za drahé reklamy jsou nahrazeny ústní propagací distributorů, výrobce tudíž ušetří a tyto ušetřené peníze může rozdělit mezi členy své sítě podle jejich výkonů.

Jaké jsou výhody systému MLM oproti klasickému způsobu obchodování?

– Distributor může nakupovat výrobky pro sebe a svou rodinu za nižší ceny.

– Může výrobky dále nabízet svým známým a vytvořit si tím síť zákazníků. Pokud tito zákazníci dále nakupují výrobky, dostává část zisku společnosti z těchto nákupů jako provizi a tím si vytváří vedlejší příjem.

– Může si vyškolit další distributory a následně dostávat určité procento zisku z jejich obratu. Tím si vytváří dlouhodobou rentu, protože tyto odměny už nejsou závislé na jeho přímém kontaktu s potencionálním zákazníkem.

– To vše bez odborné kvalifikace na začátku, bez nutnosti větších investic či úvěrů, ve svém volném čase, bez případných konfliktů s nadřízeným …

– A pro výrobce je výhodou používání systému MLM stabilní odběr výrobků v jeho síti s dlouhodobým nárůstem obratu a samozřejmě také možnost přidávat nové výrobky do již fungující sítě.

Je to legální způsob obchodování? Ano. Už v roce 1979 byl v USA vynesen soudní rozsudek (Amway, 93 FTC 618), který rozhodl, že Amway není ilegální pyramida a že její způsob distribuce (multi-level marketing) je zákonný způsob prodeje a distribuce výrobků. Od tohoto data nastal ve světě obrovský rozmach MLM. Na trhu se objevila řada poctivých firem tohoto typu, ale i celá řada podvodných firem, které bohužel používaly nezákonnou pyramidovou strukturu. Právě díky nim došlo k poškození dobrého jména MLM systému. Když k tomu připočteme tendence některých lidí dělat závěry o věcech, kterým nerozumí, negativní pohled určité skupiny lidí na MLM byl na světě.

Pokud bychom shrnuli výčet výhod systému MLM, došli bychom k závěru, že při stejné investici času a úsilí přináší MLM distributorům mnohem větší výdělky než běžné podnikání. Pokud tedy uvažujete o zapojení se do systému MLM, vyberte si poctivou MLM společnost a pusťte se do toho! Budete příjemně překvapeni nejen příjmy, ale i zajímavou činností, která povede k Vašemu stálému osobnostnímu růstu a vytvoření přátelských vazeb s novými, zajímavými lidmi z Vašeho okolí.

Převzato z webu www.mlm-inzerce.cz

admin

admin

Administrátor informačního webu Aladincoins